Bài mới

Nhận xét mới

Bàn chân nổi giận

Tờ The New York Times đăng bài viết Những bàn chân nổi giận của Việt Nam của ông Tương Lai (nguyên bản tiếng Việt ở đây). Tôi không chắc chắn, nhưng hình như ông Tương Lai là người Việt đang ở Việt Nam thứ hai, sau ông Nguyễn Đan Quế, có bài viết trên mục op-ed (mục đối xã luận) của tờ The New York Times. Năm ngoái, ông Tương Lai cũng đã từng công bố một bài viết, cũng mang tên Bàn chân nổi giận, nhưng là một bài viết khác. Có lẽ, "bàn chân nổi giận" là một hình tượng ưa thích của ông Tương Lai. Hiện chưa rõ truyền thông chính thống có phản ứng gì không. 

3 comments:

  1. Theo chỗ em biết là có điểm khác giữa bài lần này của Tương Lai: bản gốc tiếng Việt, NYT dịch ra đăng! (BS NĐQ viết thẳng cho NYT tiếng Anh)

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Hiện chưa rõ truyền thông chính thống có phản ứng gì không. Tôi xin hỏi một vấn đề ngoài lề, sản phẩm chỉ tạo mắt hai mí sử dụng ra sao?

    ReplyDelete