Bài mới

Nhận xét mới

Mẫu đơn

Tôi từng chê chốn này không thấy có hoa mẫu đơn đẹp. Hôm nay tản bộ bắt gặp bao nhiêu là mẫu đơn, ngoài loại mẫu đơn tôi đã từng chê. Kỳ lạ thật!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


1 comment: