Bài mới

Nhận xét mới

Xem dân Nhật ném tiền ở đền Minh Trị vào lễ Tết

Đây là đoạn video quay cảnh người dân Nhật tới viếng đền Minh Trị vào lễ Tết năm 2011 mà tôi thấy trên YouTube. Xem đoạn video này sẽ thấy dân Nhật ném tiền và xin xăm như thế nào. Việc ném tiền trước khi lễ ở các ngôi đền ở Nhật là một nghi lễ. Thông thường trước khám thờ có một cái bệ như cái hòm dài chắn ngang, có khe để ném tiền vào.

No comments:

Post a Comment