Bài mới

Nhận xét mới

Bồ Tát Địa Tạng

Photobucket
木下闇人驚かす地蔵かな
Koshita yami hito odorokasu Jizo kana
Shiki

Trong khoảng tối dưới cây
làm con người kinh ngạc
Bồ Tát Địa Tạng

Jizo là Bồ Tát Địa Tạng rất được yêu quí trong văn hóa Nhật Bản. Có thể gặp tượng Bồ Tát Địa Tạng ở khắp nơi trên đất nước Nhật Bản. Có thể là một chuỗi tượng, sáu tượng hay đơn độc một tượng. Tượng Bồ Tát Địa Tạng ở Nhật Bản đơn giản, không cầu kỳ và phức tạp. Bồ Tát Địa Tạng cứu độ sinh linh trong 6 con đường luân hồi (lục đạo luân hồi). Đó là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, Atula, Người và Tiên. Sau 6 đường luân hồi là 4 bậc tới Phật: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Kinh điển Phật giáo chưa có khái niệm một đường luân hồi khác ngoài 6 con đường luân hồi trên: người cyber. Phải xếp người cyber vào thứ bậc luân hồi nào?

Anh tạo cho mình bộ mặt
Đằng sau đó anh đã sống, đã chết và lại hồi sinh
Bộ mặt của anh hôm nay
Có những vết nhăn của bộ mặt đấy
Chỉ có những vết nhăn là không có bộ mặt
Octavio Paz

1 comment:

  1. "No one can save us (from ourselves) but ourselves."

    ReplyDelete