Bài mới

Nhận xét mới

Tưởng nhớ bạn

        Tưởng nhớ bạn

Ngày Chiến thắng dịu dàng và u ám
Khi bình minh như ráng ửng hồng quanh
Mùa xuân muộn đang rộn ràng lộn chộn
Người quả phụ bên nấm mộ vô danh
Như không chút vội vàng đứng dậy
Thổi nụ hoa và vuốt cỏ mơn man 
Đặt con bướm trên bờ vai xuống đất
Xòe bông hoa đầu tiên bồ công anh
         8-11-1945 (đêm)
        Anna Akhmatova

           Памяти друга

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнет на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.
         8-11-1945 (ночь)
         Анна Ахматова

No comments:

Post a Comment