Bài mới

Nhận xét mới

Chiến tranh là gì...

Chiến tranh là gì, dịch hạch là gì? - giờ cuối cùng sắp điểm
Bản án dành cho chúng đã sẵn sàng để tuyên
Nhưng ai bảo vệ chúng ta khỏi nỗi kinh hoàng
Là bước chạy của thời gian lúc nào đó đã phó giao?
        1961
        Anna Akhmatova

Что войны, что чума? - конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен?
      1961
      Анна Ахматова

2 comments:

  1. Chien tranh la danh cap qyuen con nguoi!

    ReplyDelete
  2. Kính gửi bác Đông A, em nghĩ rằng câu đầu của bài thơ này cần hiểu theo ý - Chiến tranh hay dịch hạch thì cũng có gì đáng sợ đâu, vì [chúng ta có thể] thấy sự kết thúc sắp tới của chúng.

    ReplyDelete