Bài mới

Nhận xét mới

Tặng những người chiến thắng

Tặng những người chiến thắng


Ở phía sau là cổng khải hoàn Narva
Ở phía trước chỉ là cái chết...
Đội quân Liên Xô ra trận là như thế
Lao thẳng vào họng súng Bert vàng
Đây, những quyển sách sẽ viết về các anh
"Phó cuộc sống của mình vì bè bạn" (*)
Những chàng trai đơn sơ đơn giản
Những Vanka, Vaxka, Aliosa, Griska (**)
Những người con, người cháu, anh em

       A. A. Akhmatova

(*) Đây là một câu trong Kinh Thánh của Chính thống giáo. Nguyên gốc là "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình" (Giăng 15:13).

(**) Các tên gọi ở dạng thân mật.

     Победителям
   
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!

       А. А. Ахматова


No comments:

Post a Comment