Bài mới

Nhận xét mới

Có phải chỉ có triện thư khắc ấn?

Photobucket


Báo Tiền phong có bài viết nghi ngờ về ấn ở đền Trần. Bài báo này nêu ra 2 điểm nghi vấn: một là loại chữ khắc trên ấn là chân thư, và nghi là font vi tính, hai là chữ "cương" thiếu chữ "thổ" ở góc. Ở phần trước tôi đã đề cập tới vấn đề chữ "cương" có nhất thiết cần chữ "thổ" không. Phần này tôi đề cập tới vấn đề chữ khắc trên ấn có nhất thiết phải là chữ triện không. Tôi tìm thấy trong quyển Ấn chương Việt Nam - Từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XIX của Nguyễn Công Việt ảnh chụp hai quả ấn khắc bằng chân thư. Một quả ấn là Trần triều Hưng Đạo y hứa thánh tử, và quả ấn kia là Khải Định thần khuê. Quả ấn Trần triều Hưng Đạo y hứa thánh tử, theo tác giả Nguyễn Công Việt viết trong sách, là ở một ngôi điện thờ ở Phú Xuyên, Hà Tây, và ở đấy có 3 quả ấn khắc loại chữ chân thư. Như vậy có thể thấy chân thư vẫn có thể dùng khắc ấn. Còn những chứ khắc này có giống font vi tính không thì tôi chưa biết cách so sánh.

Photobucket

No comments:

Post a Comment