Bài mới

Nhận xét mới

Chữ cương trên bia

Photobucket

Trên đây là ảnh chụp một đoạn trong Thạch môn tụng. Các chữ khắc theo lối chữ lệ. Tám chữ trên bia là Phụng khôi thừa tiêu, tuy ức nha cương. Chữ "cương" được đọc theo sách Hán lệ tự nguyên đời nhà Tống. Đây là nguyên mẫu của chữ "cương" trong Dị thể tự tự điển.

Photobucket

No comments:

Post a Comment