Bài mới

Nhận xét mới

Lục đạo (3)

Photobucket

ちる花に仏とも法ともしらぬ哉
chiru hana ni butsu tomo nori tomo shiranu kana
Issa

Trong đám hoa bay
cả Phật và cả Pháp
bất tri


No comments:

Post a Comment