Bài mới

Nhận xét mới

Nhanh hơn ánh sáng: một câu chuyện sai lầm?

Cuối năm ngoái cả thế giới xôn xao về kết quả thí nghiệm của nhóm OPERA về vận tốc neutrino nhanh hơn ánh sáng. Hôm nay chính nhóm OPERA thông báo rằng có thể có hai lỗi sai trong đo đạc thí nghiệm của họ.  Lỗi thứ nhất có thể ở máy dao động ký để tạo ra các sự kiện thời gian ghi dấu giữa các đồng bộ GPS. Lỗi thứ hai có thể liên quan tới cáp quang nối tín hiệu GPS ngoại vi với đồng hồ chủ của OPERA. Hai lỗi này có thể tạo ra lỗi sai về thời gian bay của neutrino. Nhóm OPERA tuyên bố sẽ tiến hành lại đo đạc khác vào năm nay, đồng thời nhóm MINOS vẫn tiếp tục tiến hành thí nghiệm riêng của họ đo đạc vận tốc neutrino.

Như vậy thuyết tương đối của Einstein vẫn là một cột đài sừng sững không thể bị lật đổ.

 

2 comments:

  1. Đề nghị Bác Đông A sửa lại "giao động" thành "dao động"

    ReplyDelete