Bài mới

Nhận xét mới

Photobucket

古井戸や  蚊に飛ぶ魚の 音闇し
Furu ido ya ka ni tobu uo no oto yami shi
Buson

Giếng cũ
phi vào muỗi
tiếng cá âm u

Bài haiku này mường tượng như bài haiku nổi tiếng của Basho: Ao cũ / con ếch nhảy vào / tiếng nước, lại như bài haiku của chính Buson: Tiếng muỗi kêu / bông kim ngân / mỗi khi rơi xuống. Cảm xúc tinh tế thuần nhất ngưng đọng trong một khoảnh khắc chớp mắt của những sự kiện tiến triển theo đúng một trật tự tự nhiên.
 

No comments:

Post a Comment