Bài mới

Nhận xét mới

Trăng huyết

Đợi chờ xem trăng huyết cuối cùng cũng không thấy. Trời nhiều mây mù quá. Không có duyên để gặp trăng huyết. Nhưng chưa chắc đã là dở. Trăng huyết là điềm của chiến tranh, ly loạn. Vậy là không còn phải chứng kiến tang thương nữa.

Tuyết phủ đêm nay một góc giường
Nằm nghe quanh chiếu rộn tang thương
Ta say gọi ngã vầng trăng huyết
Khanh của Hoàng ơi! lửa bốn phương...

Một vầng trăng huyết
Rụng đỏ kinh kỳ
Rượu thơ dừng gót lưu ly
Sớm, nổi mây thành cố quận
Chiều, lên khỏi ải biên thùy
Nửa giấc chiêm bao tuổi vàng Nghiêu Thuấn
Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi
          Vũ Hoàng Chương

2 comments:

 1. "Still, we have the same solitude, the same journeys and searching, and the same favorite turns in labyrinth of literature and history."
  - Boris Pasternak to Marina Tsvetaeva.

  ReplyDelete
 2. "
  - Hey, stop! Here is the Royal Garden! Why don't just stop and smell a rose, huh?
  - OK, okie... Let's smell, smell, smell... Oh, no! Ohh... No fragrance of rose or any flowers at all in the Royal Garden!
  - Wait a sec. Why it smells ...shit?
  - Where is the King? Ouch! It hurts... The stupid thorns. Where is the King?
  - A Kingdom without King! Go to find him?
  - No. Stop! Look! Over there... Who are they?
  - Nah, you are blind. That is the group of statues called "the Fab Four", a faked of "the Beatles"

  From "the Magical Adventure of SweetPotatova"

  ReplyDelete