Bài mới

Nhận xét mới

Tước biện


Photobucket
Mũ tước biện trong sách Tam lễ đồ

Photobucket
Tượng Lý Thái Tổ ở cạnh hồ Hoàn Kiếm

Tước biện có thể coi là một loại mũ miện (mũ bình thiên). Khác với mũ miện, mũ tước biện không có dây tua xâu chuỗi hạt. Theo Trung Quốc y quan phục sức đại từ điển, mũ tước biện còn có tên gọi là "quảng miện". Cũng giống như mũ miện, mũ tước biện là loại mũ dùng trong đại lễ. Tượng Lý Thái Tổ ở hồ Gươm đội mũ tước biện. Tượng Lê Thái Tổ, dựng năm 1888, cũng ở cạnh hồ Gươm, đội mũ miện. Mũ miện này của tượng Lê Thái Tổ có 4 dây tua ở 4 góc. Có thể thấy tạo hình Lê Long Đĩnh trong bộ phim Lý Công Uẩn đã mô phỏng loại mũ miện này, bởi vì các loại mũ miện ở Trung Quốc có 12, 9, 7, 5, 3 dây tua (tính theo một cạnh) chứ không có loại 2 dây tua. 

Photobucket
Tượng Lê Thái Tổ ở cạnh hồ Hoàn Kiếm

Photobucket
Nhân vật Lê Long Đĩnh trong bộ phim
Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long

No comments:

Post a Comment