Bài mới

Nhận xét mới

Đào hoa

Photobucket

Loại đào này cũng thuộc loại Prunus persica, nhưng khác với loại đào cho quả ăn được, chúng cho quả nhỏ và không ăn được. Loại đào này trồng chỉ để ra hoa làm cảnh. Tôi không đối chiếu được với Quảng quần phương phổ để biết biệt danh của loại hoa đào này.

Bài haiku sau của Takarai Kikaku:

Akebono ya koto-ni toka no tori no koe 

và bản dịch của tôi:

Rạng đông
đặc biệt hoa đào
tiếng gà gáy

Rạng đông có màu sắc giống như hoa đào. Gà cất tiếng gáy là lúc rạng đông. Tiếng gà gáy gọi rạng đông đã vẽ ra một trời hoa đào ửng hồng hay một trời hoa đào ửng hồng đã mời gọi tiếng gà buổi sớm? Âm thanh và màu sắc. Âm thanh tạo ra màu sắc hay màu sắc tạo ra âm thanh? Tiếng gà gáy và sắc hoa đào là hai sắc thái đặc biệt, không tách rời nhau, thống nhất trong nhau. Đấy là rạng đông.


Photobucket

No comments:

Post a Comment