Bài mới

Nhận xét mới

Ngân biên thúy

Ngân biên thúy

Ngân biên thúy là tên gọi hoa của người Trung Quốc. Thúy là màu xanh biếc, vốn để chỉ một thứ ngọc xanh, ngọc thúy. Ngân biên chỉ rìa lá ánh bạc. Lá thúy diềm bạc, một tên gọi khá đẹp. Người Nhật gọi hoa là sơ tuyết thảo (hatsu-yuki-sou), có nghĩa là cỏ tuyết đầu mùa, một cái tên cũng khá hay. Hoa có tên gọi như vậy vì ánh bạc cứ như là tuyết đầu mùa vừa mới đọng lại trên lá. Có tên liên quan tới tuyết, nhưng hoa lại nở giữa mùa hè nóng nực. Tên khoa học của hoa là Euphorbia marginata.

Bài haiku sau không biết của ai, tôi thấy trên mạng:

karisome no hakugin no yo ya hatsuyukisou

Tôi dịch như thế này:

Mỏng manh
Trong ngân bạc
Cây hoa tuyết đầu mùa

Ngân bạc (bạch ngân - hakugin) vừa chỉ ánh bạc, nhưng cũng có nghĩa là tuyết. Cây hoa như đang ở trong đám tuyết, nhưng lại giữa một mùa hè nắng cháy. Đặc điểm của cây hoa như một nghịch lý với tự nhiên.  


Ngân biên thúy


No comments:

Post a Comment