Bài mới

Nhận xét mới

Này các anh em con người

Tiểu thuyết Những kẻ thiện tâm của Littell mở đầu bằng các từ "Này các anh em con người" (Freres humains). Khi đọc cuốn tiểu thuyết này tôi đã không biết các từ mở đầu này có xuất xứ từ đâu. Hôm nay đọc tạp chí Văn học nước ngoài của Nga mới biết đấy chính là các từ mở đầu của tác phẩm Ballade des Pendus (Bản ballade về những người bị treo cổ) của Francois Villon. Bản dịch tiếng Nga thật kỹ lưỡng, tiếc là trang web của tạp chí chỉ giới thiệu có mỗi phần Toccata.

Những ghi chép của tôi về Những kẻ thiện tâm: ghi chép 1, ghi chép 2, ghi chép 3ghi chép 4.

No comments:

Post a Comment