Bài mới

Nhận xét mới

Thơ dâng

Thơ dâng, bài số 35

Nơi ấy trí bất khuất, đầu ngẩng cao;
Nơi ấy hiểu biết tự do phóng dật;
Nơi ấy thế giới không bị thành trì cổ hủ, hẹp hòi phân chia thành mảnh nhỏ;
Nơi ấy tiếng nói phát ra từ sự thật thẳm sâu;
Nơi ấy nỗ lực không ngừng vươn tìm tuyệt đối;
Nơi ấy suối lý trí trong veo lượn khúc không lạc lối vào bãi cát ủ dột, hoang vu của tập quán khô cằn, cứng nhắc;
Nơi ấy, Cha dẫn tâm trí con vào hành động, vào suy tư mở rộng luôn luôn.
Trong vòm trời tự do ấy, xin cho quê hương con bừng tỉnh, Cha ơi.

Tagore
Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Ghi chú: tôi đọc thấy bài thơ của Tagore này bằng tiếng Anh trên facebook, và tôi tra Google ra bản dịch tiếng Việt của Đỗ Khánh Hoan ở thivien.net.

Gitanjali, No 35

Where the mind is without fear and the head is held high
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee
Into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake

Tagore


No comments:

Post a Comment