Bài mới

Nhận xét mới

Tràng giang

Photobucket

川に沿うて行けど橋なし日の永き
kawa ni sote yukedo hashi nashi hi no nagaki 
Shiki

Đi ven theo sông
không cầu
ngày thật dài

Bài haiku của Shiki là sự liên tưởng giữa con sông và ngày. Con sông là chiều dài không gian, ngày là chiều dài thời gian. Cả hai đều dài, dường như đều không có điểm kết, và không có điểm cắt ngang. Không làm sao đi ngang qua sông, do không có cây cầu nào, cũng như không làm sao cắt ngang được ngày, chỉ có thể ven theo dòng chảy của chúng. Huy Cận viết Tràng giang: Không cầu gợi chút niềm thân mật / Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng, chỉ có cái dài của sông, cái rộng của trời, không có cái dài bất tận của thời gian. Tràng giang nghe có âm hưởng khác với trường giang. Tràng giang có cảm giác như là một điệp từ, ngân dài âm ra, man mác. Shiki đã thống nhất không gian với thời gian trong nỗi cô liêu của một cá thể trước sự bất tận của không-thời gian đấy.    


No comments:

Post a Comment