Bài mới

Nhận xét mới

Hoa cần chuông

Photobucket

松の根に 薄紫の 菫かな
Matsu no ne ni usumurasaki no sumire kana
Shiki

Dưới gốc thông
phơn phớt tím
khóm hoa cần

Hoa cần chuông có tên khoa học là Viola cv. Misuzu thuộc chi hoa tím. Chi hoa tím có nhiều loài khác nhau, thậm chí có loài cho hoa màu vàng. Chi hoa tím ở Việt Nam chắc có, nhưng tôi không rõ loài cần chuông này ở Việt Nam có không.

No comments:

Post a Comment