Bài mới

Nhận xét mới

Chiều thu

Photobucket

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò
TTKH


No comments:

Post a Comment