Bài mới

Nhận xét mới

Vịnh trăng trong giếng

Photobucket

Sơn tịch vịnh tỉnh trung nguyệt

Sơn tăng tham nguyệt sắc
Tinh cấp nhất bình trung
Đáo tự phương ưng giác
Bình khuynh nguyệt diệc không
Lý Khuê Báo

Đêm trên núi vịnh trăng trong giếng

Sư núi mê trăng đẹp
Múc đầy vào một ang
Mang về phòng mới biết
Ang cạn vẫn không trăng


1 comment:

  1. Bác chọn chữ "ang" (vừa giữ bảo tồn ngôn ngữ vừa khếch trương tương quan lớn-nhỏ của vạn vật)thật thú vị!
    Chữ "cạn" chắc không đắc.

    "Cạn" phản ảnh kết quả của một quá trình bốc hơi của nước, không thuộc suy tư của ý thơ.
    Chỉ khi ang có nước mới có trăng, ang (rỗng) không thì thật vô nghĩa. Một chuỗi liên đới: người - trăng - ang - nước! :)

    ReplyDelete