Bài mới

Nhận xét mới

Đêm tuyết

Photobucket

雪と雪今宵師走の名月か
Yuki to yuki koyoi shiwasu no meigetsu ka?
Basho

Tuyết với tuyết
đêm nay
trăng rằm tháng chạp ư?


3 comments: