Bài mới

Nhận xét mới

Lá thu

Photobucket

ともし火の見えて紅葉の奥深し
tomoshibi no miete momiji no oku fukashi
Shiki

Những đốm lửa đèn
hiển hiện
trong đám lá đỏ rậm dầy

No comments:

Post a Comment