Bài mới

Nhận xét mới

Trời xuân

Photobucket

Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc
Vạn lý thương lang thử xứ hàn
(*) Nguyễn Du

No comments:

Post a Comment