Bài mới

Nhận xét mới

Và cảm thấy tiếng nói của con người

Và cảm thấy tiếng nói của con người
Ở chốn này không bao giờ vang cả
Chỉ là gió của thời kỳ đồ đá
Đập vào những cánh cổng tối đen

Và tôi cảm thấy còn sống sót nguyên
Dưới vòm trời này mình tôi đơn độc
Là vì tôi người đầu tiên muốn được
Uống cạn chén rượu độc chết người

1917, Slepnevo
Anna Akhmatova

И мнится - голос человека
Здесь никогда не прозвучит,
Лишь ветер каменного века
В ворота черные стучит.
И мнится мне, что уцелела
Под этим небом я одна -
За то, что первая хотела
Испить смертельного вина.

1917, Слепнево
Анна Ахматова

No comments:

Post a Comment