Bài mới

Nhận xét mới

Đêm tháng mười hai

Đêm tháng mười hai

Dốc lạnh lẽo dựng đứng trong bóng tối
Nhưng phía nam các cây lại khô hanh

Những cành cây nặng nề leo lên trong ánh trăng mang lông vũ
Tôi tới để xem
Các cây sắc trắng này già đi trong đêm
Cây già nhất
Sẽ đầu tiên sụp đổ

Và tôi nghe thấy những con chim ác là cứ giật mình bởi bóng trăng
Nước chảy qua những lóng nước của chính mình bất tận

Đêm nay lại một lần nữa
Tôi tìm thấy một lời cầu nguyện lẻ loi và nó không phải dành cho con người

W.S. Merwin

Tôi dịch bài thơ này từ bản rút từ tập Walking at Night Between the Two Deserts, Singing: Selected Poems of W.S. Merwin.

December Night

        by
W.S. Merwin

The cold slope is standing in darkness
But the south of the trees is dry to the touch

The heavy limbs climb into the moonlight bearing feathers
I came to watch these
White plants older at night
The oldest
Come first to the ruins

And I hear magpies kept awake by the moon
The water flows through its
Own fingers without end

Tonight once more
I find a single prayer and it is not for men

No comments:

Post a Comment