Bài mới

Nhận xét mới

Tước mạch

Tước mạch

Thông thường chẳng mấy ai để ý tới các loại cây cỏ kiểu này. Chúng mọc hoang bên vệ đường, bãi cỏ, lẫn trong các loại cây cỏ. Người đời chỉ quan tâm tới phương thảo, Ngu cơ thảo chứ có ai thèm nhìn chúng. Phận cỏ đã loi choi dưới thấp, lại không có kỳ tích, vẻ đẹp, khó mà được để ý tới. Đây là cỏ tước mạch. Tên khoa học là Bromus japonicus.  "Tước mạch" là tên gọi của người Trung Quốc. Người Nhật gọi cỏ này là "tước trà vãn" (suzume-no-chahiki).  Tước là chim sẻ. Quảng quần phương phổ giải thích rằng hạt của cây cỏ này là thứ mà chim sẻ, chim yến ăn.  Tên của cỏ là do vậy. Cũng vì vậy mà cây cỏ này còn có tên là "yến mạch", nhưng không phải thứ "yến mạch" thông thường. Tôi nghĩ gọi là "cỏ" có khi không được chính xác lắm. Gọi là "lúa tước mạch" có khi chuẩn hơn. Quảng quần phương phổ thông thường chép rất nhiều thơ, nhưng với tước mạch thì lại chẳng có một câu thơ nào. Ai có cảm hứng với tước mạch chứ?  

Tước mạch

No comments:

Post a Comment