Bài mới

Nhận xét mới

Hoa phác

Hoa phac

Hoa này rất giống mộc liên và tân di, cùng chi magnolia. Hoa cũng khá giống hoa sen, có hương, màu trắng ngà. Nhưng hoa này nở muộn, đầu hè mới nở, khi cây cành lá đã xanh tươi. Một cây chỉ có độ mươi bông nở, không giống mộc liên hay tân di, hoa chi chít trên cây. Tên khoa học là magnolia obovata, cây bản địa của Nhật, nhưng Trung Quốc và Hàn Quốc cũng có. Người Nhật gọi cây này là phác mộc, do đó tôi gọi là hoa phác, để phân biệt với mộc liên và tân di. Như vậy có khi chi magnolia này có đủ loại nở hoa quanh năm.

Shuoshi có bài haiku sau
tsubo ni shite
miyama no hoo no
hana hirakustuck in a vase
deep mountain magnolia
blossoms open
Tôi dịch như sau:

Cắm vào bình
Cành phác thâm sơn
Hoa nở

Thật ra tôi chưa thấy ai hái hoa phác cắm vào bình.


Hoa phac

No comments:

Post a Comment